Ubezpieczenie NNW w Generali

Z ubezpieczeniem Generali Twoje dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, w domu, w górach i nad morzem. Ubezpieczenie chroni Twoje dziecko m.in. w przypadku:

 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego,
 • pokrycia kosztów rehabilitacji lub leczenia,
 • czasowej niezdolności do nauki,
 • śmierci rodziców,
 • wstrząśnienia mózgu,
 • zdiagnozowania sepsy.

Dostępne warianty do wyboru

ZAKRES UBEZPIECZENIA OSZCZĘDNY OPTYMALNY MAKSYMALNY PRESTIŻ
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego z progresją wskutek NW 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 10 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych
3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego - następstwa NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu związany z leczeniem zatrucia pokarmowego 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek NW 500 zł 500 zł 500 zł 750 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej
wskutek NW
1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (w tym COVID-19) - - - 300 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej lub nauki wskutek NW - - - 3 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
u Ubezpieczonego
10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
Nowość – Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Nowość – Pomoc psychologiczna 600 zł 600 zł 600 zł 600 zł
Nowość – Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł
Składka roczna za osobę*
do 8 lat
ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia
37 zł  35,15 62 zł  58,90 90 zł  85,50 173 zł  164,35
od 9 do 15 lat
ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia
37 zł  35,15 62 zł  58,90 94 zł  89,30 183 zł  173,85
powyżej 15 lat
ubezpieczony ukończył 15. rok życia i nie ukończył 26. roku życia
39 zł  37,05 65 zł  51,75 98 zł  93,10 183 zł  173,85

* Jesteśmy placówką partnerską Generali. Tylko u nas każdy dostaje 5% zniżki na ubezpieczenie!

Zalety ochrony

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o NNW” zawiera:

 • leczenie i rehabilitacja w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
 • zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia
 • następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
 • pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
 • oparzenia lub odmrożenia
 • pogryzienie przez zwierzęta
 • zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
 • śmierć rodziców wskutek wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję

Ubezpieczenie NNW z progresja jest to znacznie korzystniejsza opcja ubezpieczenia niż standardowa, w której za każdy 1% uszczerbku otrzymuje się 1% sumy ubezpieczenia. W ubezpieczeniu z progresją wypłacane świadczenie jest wyższe, im wyższy jest procent uszczerbku.

 • W Generali do 25% uszczerbku wypłaca się 1% SU za każdy 1% uszczerbku,
 • do 50% uszczerbku wypłaca się 1,5% SU za każdy 1%,
 • do 65% uszczerbku - 2% SU za każdy 1%,
 • do 85% uszczerbku - 2,5% SU za każdy 1%,
 • powyżej 85% uszczerbku - 3% SU za każdy 1% uszczerbku.

Nowości

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o NNW” od 26 czerwca 2020 zapewnia większą ochronę!

 • Nowość 1! W przypadku zdiagnozowania COVID-19 wypłata 100% SU jeżeli pobyt trwał min. 2 dni od zdiagnozowania. Karencja wynosi 14 dni. Dodatkowa wypłata 100% SU za pobyt na OIOM wskutek COVID-19.
 • Nowość 2! Zwrot kosztów wycieczki szkolnej jeżeli wskutek NW lub choroby Ubezpieczony nie mógł w niej uczestniczyć.
 • Nowość 3! Zwrot kosztów wizyt u psychologa lub psychiatry w przypadku śmierci rodzica lub rodzeństwa, próby samobójczej, zdiagnozowania poważnego zachorowania, prześladowania w szkole/przedszkolu
 • Nowość 4! Wypłata 100% SU w przypadku zdiagnozowania: cukrzycy, dystrofii mięśniowej, guza środczaszkowego, inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP), niewydolności nerek, niewydolności wątroby, nowotworu złośliwego z białaczkami i chłoniakami, śpiączki, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Dotyczy osób, które nie ukończyły 25. roku życia, a w przypadku cukrzycy nie ukończyły 18. roku życia.

Dodatkowe korzyści

Klienci z polisą na życie i zdrowie w Generali mogą otrzymać rabaty na produkty i usługi związane z dbaniem o siebie i najbliższych np.:

 • 15% rabatu na wybrane pakiety medyczne Medicover
 • Do 100zł rabatu na artykuły sportowe na sport-shop.pl
 • 10% rabatu na zakupy w internetowej Drogerii Natura
 • Do 40% rabatu w dedykowanym sklepie Philips

Dodatkowo zawierając polisę w Generali otrzymasz ekstra 20% zniżkę na ubezpieczenie OC/AC oraz domu lub mieszkania.

Sprawdź szczegóły »