Porady Najczęściej zadawane pytania

Jakie pojazdy podlegają ubezpieczeniu?

Według polskiego prawa obowiązkowe ubezpieczenie jest wymagane dla wszystkich pojazdów podlegających rejestracji. Nie zależnie od tego, czy dany pojazd jest użytkowany, posiadacz (właściciel) zobligowany jest do wykupienia polisy OC.

Do kiedy można złożyć wypowiedzenie, aby móc zmienić firmę ubezpieczeniową?

Zgodnie z ustawą, chcąc zmienić ubezpieczyciela, należy złożyć wypowiedzenie bieżącej polisy najpóźniej na dzień przed wygaśnięciem umowy, np. polisa zawarta jest na okres 15.06.2019-14.06.2020, to wypowiedzenie możemy złożyć najpóźniej dnia 13.06.2020 r.

Co należy zrobić po zbyciu pojazdu?

W momencie zbycia pojazdu, polisę OC należy przekazać nabywcy, gdyż ma on prawo ją kontynuować. Do obowiązków zbywcy należy jednak zgłoszenie sprzedaży/ darowizny w ubezpieczalni, przynosząc lub wysyłając stosowny dokument, np. umowa sprzedaży, darowizny. Ryzyka dobrowolne, takie jak AC, NNW, Assistance, itd. ulegają rozwiązaniu i za niewykorzystany okres ubezpieczenie przysługuje prawo do zwrotu składki.

Co należy zrobić po nabyciu pojazdu?

Po nabyciu pojazdu warto zweryfikować status nabytej wraz z pojazdem obowiązkowej polisy OC. Jest to istotne przy polisach zawartych na raty, gdyż może istnieć obowiązek zapłaty kolejnej części składki. Polisa ta może również podlegać rekalkulacji, tzn. ponownemu przeliczeniu po uwzględnieniu zniżek/ zwyżek nowego właściciela, tj. wiek, staż prawa jazdy, szkodowość. Polisa zbywcy nie ulega automatycznemu wznowieniu, zatem trzeba pamiętać o wykupieniu nowej, gdy ona wygaśnie.

Co należy zrobić po demontażu pojazdu?

Po demontażu pojazdu należy udać się z zaświadczeniem o demontażu do ubezpieczalni, celem zamknięcia polisy. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia, przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanej składki.

Jakie parametry są nam potrzebne do przygotowania oferty ubezpieczenia OC/AC?

Do skalkulowania składki OC/AC potrzebujemy wszystkie dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym. Ponadto należy podać nam przebieg pojazdu, rodzaj nadwozia (sedan/hatchback/kombi), ilość drzwi, datę uzyskania prawa jazdy wszystkich właścicieli. Najlepiej przesłać nam zdjęcia dowodu rejestracyjnego z obu stron, zdjęcie aktualnego odcinka ubezpieczenia (jeżeli pojazd posiada) oraz umowa kupna-sprzedaży (jeżeli pojazd nie został jeszcze przerejestrowany).

Sprzedałem pojazd, czy należy mi się zwrot składki ubezpieczeniowej?

Sprzedając lub darując pojazd, masz obowiązek przekazania polisy OC. Za ubezpieczenia dobrowolne (AC, Assistance, NNW, itd.) przysługuje Ci zwrot za niewykorzystany czas ochrony. Pamiętaj, aby zgłosić sprzedaż w ubezpieczalni i podać numer konta.

Czy muszę ubezpieczać pojazd, którego nie używam?

Tak. Według polskiego prawa obowiązkowe ubezpieczenie jest wymagane dla wszystkich pojazdów podlegających rejestracji. Nie zależnie od tego, czy dany pojazd jest użytkowany, posiadacz (właściciel) zobligowany jest do wykupienia polisy OC.

Co to jest OWU i dlaczego każdy klient je dostaje?

OWU to skrót od Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jest to zbiór wszystkich informacji na temat wykupionego ubezpieczenia, każdy klient otrzymuje je, aby móc w każdej chwili zapoznać się ze szczegółami wykupionej ochrony.

Zniżki męża/żony, a moja polisa?

Jeżeli mąż/żona nie jest współwłaścicielem pojazdu, ale posiada zniżki, dopuszczalne jest wpisanie go/ jej na polisę ubezpieczeniową, aby z nich skorzystać. Trzeba jednak pamiętać, że w momencie dokonania szkody będzie ona zapisana na koncie obojga.

Co to jest i jak działa ochrona zniżek OC/AC?

Ochrona zniżek to dodatkowe ubezpieczenie dostępne tylko u niektórych ubezpieczycieli. Dzięki niemu chronimy się przed zwyżką składki przy wznowieniu polisy na dany pojazd, w momencie kiedy w ciągu roku wystąpi jedna szkoda. Należy pamiętać, że ochrona zniżek działa tylko na ten pojazd, na którym została wykupiona i w tym samym towarzystwie.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu ubezpieczeń, skontaktuj się z nami. Pomożemy!

Kontakt z nami

Przydatne pliki